REKRUTACJA DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

GRANT DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY

GRANT DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY:

DOLNOŚLĄSKA SIEĆ WSPIERANIA UZDOLNIEŃ SZANSĄ NA ROZWÓJ UCZNIA

– WSPIERANIE UZDOLNIEŃ A DORADZTWO ZAWODOWE

 

W październiku 2018 roku realizowany był w Polanicy Zdroju dwudniowy grant Dolnośląskiego Kuratora Oświaty pt. Dolnośląska Sieć Wspierania Uzdolnień szansą na rozwój ucznia – wspieranie uzdolnień a doradztwo zawodowe. Z naszej szkoły w szkoleniu brały udział panie Małgorzata Giedrojć –Sypień i Katarzyna Kazanowska.

 

Dwa dni grantu były bardzo intensywne, wypełnione różnymi treściami z zakresu pracy z uczniem zdolnym i doradztwa zawodowego. Pierwszy wykład wygłosiła Halina Nawrotek, Koordynator Zespołu DCWU, na temat  Efektywne sposoby wspierania uzdolnień i zainteresowań uczniów oraz szkolnego doradztwa zawodowego – założenia koncepcji Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Przypomniała o długiej tradycji Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia i wyeksponowała wyzwania, jakie stoją przed szkołami w związku z dokonującą się reformą.

 

Ewa Norkowska, Kierownik Zespołu ds. kształcenia zawodowego, w swoim wystąpieniu pn. Rola nauczyciela i rodzica w doradztwie. Aktualne przepisy prawa oświatowego w zakresie doradztwa zawodowego w Polsce bardzo mocno zaakcentowała potrzebę dialogu między środowiskiem rodzinnym i szkolnym uczniów, by wspierać ich w życiowych wyborach, dotyczących kształcenia i wyboru zawodu.

 

Ostatnie wystąpienie Krystyny Pac-Marcinkowskiej i Małgorzaty Reichel pt. Potrzeba doradzania uczniom o zidentyfikowanych zainteresowaniach i uzdolnieniach w wyborze dalszej ścieżki kształcenia oraz przyszłego zawodu było dopełnieniem wcześniej zasygnalizowanych treści, podkreślało rangę doradztwa zawodowego w przygotowywaniu ucznia szczególnie uzdolnionego do funkcjonowania na rynku pracy.

 

Merytoryczny przekaz, związany z problematyką konferencji, miał również miejsce podczas 3-godzinnych warsztatów, przeprowadzonych metodą karuzeli w ciągu dwóch dni: każdy uczestnik grantu uczestniczył w warsztatach, prowadzonych z podziałem na 25-osobowe grupy. Tematy warsztatów to:

- Szkolne programy doradztwa zawodowego 

- Rozpoznawanie zdolności i zainteresowań uczniów w kontekście wspierania ich w wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej – narzędzia i metody stosowane w praktyce szkolnej 

- Praktyczne wykorzystanie zdiagnozowanych przez szkołę zdolności i zainteresowań uczniów w realizacji szkolnych zadań z zakresu doradztwa zawodowego

- Skuteczny system doradztwa zawodowego w szkole 

Część warsztatowa pozwoliła obecnym na konferencji dyrektorom, nauczycielom, doradcom zawodowym prowadzić efektywny dialog, dzielić się cennymi doświadczeniami z własnej praktyki szkolnej. Podsumowaniem warsztatów był kończący grant panel dyskusyjny Przykłady dobrych praktyk z obszaru wspierania uzdolnień i doradztwa zawodowego. 

Data dodania: 2018-10-25 21:17:42
Data edycji: 2020-06-02 21:26:40
Ilość wyświetleń: 72

Konkursy

Aktualne konkursy szkolne i pozaszkolne
Więcej informacji

PORADY

Wsparcie, porady, przydatne informacje
Więcej informacji

Kalendarz

Współpracujemy

Kształcić duszę cnotami, umysł naukami, a ciało sportem.

Janusz Kusociński
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Facebook