REKRUTACJA DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

NAUKA ZDALNA KLAS IV - VIII

Drodzy uczniowie!
Szanowni rodzice i nauczyciele!

 

Od 26.10.2020 r. do 6.11.2020 r. Szkoła Podstawowa nr 1 przechodzi na system pracy zdalnej w klasach 4-8.

 

Organizacja pracy szkoły:
1. Nauczyciel realizuje zajęcia on-line zgodnie z planem lekcji danej klasy.
2. Nauczyciel wpisuje obecność uczniów na zajęciach.
3. Wychowawca klasy pozostaje w ciągłym porozumieniu ze swoimi wychowankami oraz ich rodzicami, a także nauczycielami i pedagogiem w przypadku zgłaszanych trudności.
4. Biblioteka szkolna będzie czynna (codziennie od 8.00-14.00), włącznie z możliwością wypożyczenia książki uczniowi, po uzyskaniu informacji (przez dziennik) o potrzebie w tym zakresie; rodzic odbiera książkę ze szkoły.
5. W szkole będzie obecny pedagog i psycholog w wyznaczonych godzinach, z możliwością telefonicznego zasięgania porad przez indywidualnego ucznia i rodzica.
6. Podczas pracy zdalnej będzie wykorzystywana aplikacja MICROSOFT TEAMS.
7. Obowiązkiem uczniów i rodziców jest regularne logowanie się i odczytywanie wiadomości przekazywanych przez dyrektora szkoły oraz nauczycieli poprzez dziennik elektroniczny.

Dyrektor szkoły - Zenona Słobodzia

 

Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

 

 

Data dodania: 2020-10-23 16:58:15
Data edycji: 2020-10-23 17:08:50
Ilość wyświetleń: 109

Konkursy

Aktualne konkursy szkolne i pozaszkolne
Więcej informacji

PORADY

Wsparcie, porady, przydatne informacje
Więcej informacji

Kalendarz

Współpracujemy

Kształcić duszę cnotami, umysł naukami, a ciało sportem.

Janusz Kusociński
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Facebook