Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Regulamin szczęśliwego numerka

Regulamin szczęśliwego numerka

1.  Każdy ma prawo do szczęścia.

 

2. „Szczęśliwy numerek” – to losowany każdego dnia numer z dziennika od 1 do 30. Szczęśliwy numerek jest losowany od poniedziałku do piątku w klasach 4-8 przed pierwszą lekcją i obowiązuje do końca zajęć lekcyjnych w danym dniu.

 

3.  Losowany jest jeden numerek dla całej szkoły.

 

4. „Szczęśliwy numerek” losowany jest każdego poprzedzającego dnia o godzinie 20:00 i podawany jest do wiadomości uczniów, rodziców i nauczycieli poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń samorządu uczniowskiego oraz przez dziennik elektroniczny Librus.

 

5. „Szczęśliwy numerek” posiada osoba, której numer z dziennika odpowiada wylosowanemu.

 

6.  Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość jego wykorzystania.

 

7. „Szczęśliwy numerek” zwalnia ucznia z pisania kartkówek, odpowiedzi ustnej, konieczności posiadania pracy domowej. Sytuacja ta nie obowiązuje, gdy uczeń sam wyrazi chęć do wzięcia udziału w wyżej wymienionych formach oceny i zajęć.

 

8.  Wylosowany numerek nie zwalnia z pisania zapowiedzianych testów, sprawdzianów i klasówek.

 

9.  „Szczęśliwy numerek” nie chroni od negatywnej uwagi z zachowania i nie upoważnia do łamania regulaminu szkoły.

 

10. Punkt 7 jest nieważny, jeżeli odpowiedź ustna lub pisemna ma zaważyć na ocenie semestralnej.

 

11.  Uczeń ze szczęśliwym numerkiem jest zobowiązany do aktywnego udziału w lekcji.

 

12.  Za pracę na lekcji uczeń może zostać oceniony.

 

13.  Szczęśliwy numerek nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.

 

14. Przywilej „Szczęśliwego numerka” wygasa wraz z zakończeniem przez ucznia zajęć lekcyjnych w danym dniu.

 

15.  Nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą lub dyrektorem szkoły może zawiesić udział ucznia w „Szczęśliwym numerku” ze względu na nieodpowiednie zachowanie przed, po, lub w trakcie zajęć lekcyjnych.

 

16.  Szczęśliwy numerek obowiązuje od 1. listopada 2022 r. aż do odwołania.

Data dodania: 2022-11-30 19:28:57
Data edycji: 2022-11-30 19:31:43
Ilość wyświetleń: 31

Konkursy

Aktualne konkursy szkolne i pozaszkolne
Więcej informacji

Informacje

Wsparcie, porady, przydatne informacje
Więcej informacji

Kalendarz

Współpracujemy

Kształcić duszę cnotami, umysł naukami, a ciało sportem.

Janusz Kusociński
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook