Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Rekrutacja 2020/2021

WYNIKI REKRUTACJI

dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 w Bolesławcu
do klasy pierwszej na rok szkolny 2020-2021

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 14/2020 Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 17 stycznia 2020 r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez  Gminę Miejski Boleslawiec

 

Lp.

Terminy
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Postępowanie rekrutacyjne Terminy postępowania uzupełniającego
1.

0d 2 marca 2020

do 8 maja 2020

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. (zgłoszenie lub wniosek do pobrania poniżej lub sekretariacie szkoły).

od 1 lipca 2020
do 27 lipca 2020

2. do 22 maja 2020 Weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 i 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (i. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) do 7 sierpnia 2020
3.  28 maja 2020
do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 12 sierpnia 2020
do godz. 15.00
4. od 1 do 10 czerwca 2020 do godz. 15.00 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 13 sierpnia 2020 do
24 sierpnia 2020
5.  19 czerwca 2020
do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 25 sierpnia 2020 do godz.15.00

 

1) przewodniczqcy komisji rekrutacyjnej może żqdać dokumentów potwierdzajqcych okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), w terminie wyznaczonym przez przewodniczqcego lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta Bolesławiec o potwierdzenie tych okoliczności. Prezydenta Miasta potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni. SW/SW

Data dodania: 2019-01-30 21:14:30
Data edycji: 2020-06-05 07:09:45
Ilość wyświetleń: 1963

Konkursy

Aktualne konkursy szkolne i pozaszkolne
Więcej informacji

PORADY

Wsparcie, porady, przydatne informacje
Więcej informacji

Kalendarz

Współpracujemy

Kształcić duszę cnotami, umysł naukami, a ciało sportem.

Janusz Kusociński
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej