REKRUTACJA DO PIERWSZEJ KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W BOLESŁAWCU NA ROK SZKOLNY 2024/2025
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

SPRAWOZDANIE

NAZWA SZKOŁY : Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Bolesławcu

ADRES SZKOŁY : 59-700 Bolesławiec, ul. Jana Pawła II 38c

TELEFON: 75 6444420

STRONA INTERNETOWA SZKOŁY : sp1.boleslawiec.eu ,e-mail:sekretariat@sp1.boleslawiec.eu

DYREKTOR: mgr Zenona Słobodzian

KOORDYNATOR SZKOLNY: mgr Monika Fabin

Szkoła Podstawowa nr 1 w Bolesławcu od dawna zajmuje się promocją zdrowia i prowadzi edukację prozdrowotną, ten rok szkolny, a przede
wszystkim drugi semestr roku szkolnego 2019/2020 był inny niż dotychczas. W związku z sytuacją jaka miała miejsce, czyli pandemią covid-19 i
zdalną edukacją, bardzo trudno było zrealizować wszystkie zaplanowane działania na ten rok szkolny.

Realizacja celów programu odbywa się w naszej szkole poprzez organizowanie działań na rzecz zdrowia w poszczególnych obszarach:
1) aktywność ruchowa
2) bezpieczeństwo w szkole i środowisku
3) prawidłowe odżywianie
4) profilaktyka
5) higiena osobista oraz nauki i pracy

Poniżej przedstawiamy zrealizowane działania programu Szkoły Promującej Zdrowie w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w
Bolesławcu.

 

OBSZAR

ZADANIA/TREŚCI

SPOSÓB REALIZACJI

OSOBY ZAANGAŻOWANE

 

 

AKTYWNOŚĆ RUCHOWA

 

 

 

1.Rozwijanie i pielęgnowanie sprawności fizycznej

1) Udział uczniów w zawodach sportowych w poszczególnych dyscyplinach sportu : piłka nożna, koszykówka,siatkówka, piłka ręczna,pływanie

2) Memoriał  im. Janusza Kusocińskiego – impreza środowiskowa , która promuje lekkoatletykę, integruje poprzez sport.

3) Aktywna przerwa taneczna  prowadzona przez nauczyciela wf oraz wolontariuszy

4) Wycieczki klasowe - propagowanie aktywnego wypoczynku i rekreacji. Integracja poprzez aktywność fizyczną.

5) Aktywne Szkoły Multisport - aktywny udział w akcjach dotyczących aktywności fizycznej : Bicie rekordu świata w wf online

5) Bieg Między Mostami – cztery pory roku

6) W klasach I-III propagowanie aktywności fizycznej wśród najmłodszych uczniów : realizacja programów sprawny dolnoślązaczek, Kids athletic

7) Ćwiczenia muzyczno - ruchowe  prowadzone prze muzyków dla klas edukacji wczesnoszkolnej

8) Udział w konferencji międzynarodowej Move Congress w Budapeszcie, konferencja poświęcona aktywności fizycznej i zdrowiu.

Komisja wf

 

Komisja wf

 

M.Fabin, M.Borecka

uczennice kl.8b

 

wychowawcy klas

 

 

M.Fabin

 

M.Czyżewska

 

n-le edukacji wczesnoszkolnej, wf

 

n-le edukacji wczesnoszkolnej

 

M.Fabin

 

 

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I ŚRODOWISKU

 

 

1. Uświadamianie, przypominanie społeczności szkolnej, iż bezpieczeństwo jest priorytetem

2. Dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych

1) Spotkanie z policjantem uczniów klas I dot. Bezpieczeństwa w drodze „z” i „do” szkoły

2) Udział u konkursie Uczę się bezpiecznie żyć

3) Udział w akcji 'Bezpieczny internet”

4) Bezpieczna droga do szkoły przez cały rok konkurs plastyczny

5) STOP! Agresji i przemocy: spotkania mediacyjne z uczniami w konflikcie z psychologiem i pedagogiem

6) Akademia bezpiecznego Puchatka

7) Spotkania z przedstawicielami służb policji, straży miejskiej,

8) Z nami bezpieczniej: Udział w międzyszkolnym konkursie

„ Z nami bezpieczniej”, realizowanym  w ramach projektu Bezpieczny Bolesławiec.

9) lekcje online nt. zagrożenia związanego z covid-19

10) Zawsze bezpieczny : prezentacja multimedialna nt. Bezpieczeństwa podczas wakacji

11) Próbna ewakuacja przeciwpożarowa

Edukacja wczesnoszkolna

 

 

 

pedagog,psycholog

 

 

Ed.wczesnoszkolna

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE

 

 

 

 

1.Wskazywanie społeczności szkolnej prawidłowych nawyków żywieniowych oraz uświadamianie jakie zagrożenia  są związane  z nieprawidłowymi zachowaniami względem własnego zdrowia

2.Dbałość o kulturę spożywania posiłków

3. Promowanie zdrowego stylu życia

4. Ekologia – wpływ środowiska na nasze zdrowie

1) Lekcje wychowawcze na temat prawidłowego odżywiania,

2) Prelekcje na lekcjach wychowania do życia w rodzinie, biologii na temat prawidłowego stylu życia

3) Gazetka – tablica poświęcona edukacji promującej zdrowie

4) Warsztaty kl.5 „Żywność na wagę złota” spotkanie poświęcone tematyce nie marnowania żywności.
5) Udział w ogólnopolska akcja - Śniadanie daje moc
6) Udział w programie Owoce i warzywa w szkole, Mleko w szkole
7) Udział w projektach: Kubusiowy Przyjaciel Natury, Zdrowo jem, więcej wiem,

8) Udział w ogólnopolskiej olimpiadzie „Zdrowy Styl Życia”

9) Udział w programie Trzymaj Formę!

10) Lekcje wychowawcze zwracające uwagę na segregację śmieci i nie marnowanie żywności. Możliwość zanoszenia niezjedzonych produktów do społecznej lodówki w Bolesławcu

11) Udział w akcji sprzątanie świata

12) Udział w konkursie Bory dolnośląskie mostem dla pokoleń

13) Udział w konkursie biologiczno – ekologicznym dla klas  7 – 8  Ochrona przyrody w Polsce

wszyscy nauczyciele

nl-e biologii, wdż

 

M.Fabin

 

 

Ed. wczesnoszkolna

kl.IV-V

Ed. wczesnoszkolna

 

 

M.Bednarz

A.Kaźmierczak, B.Mazgaj

 

wszyscy nauczyciele

 

 

M.Bednarz, B.Mazgaj

 

 

PROFILAKTYKA

ZDROWOTNA

 

 

1.Działania mające na celu zapobieganie chorobom

2.Utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu

życia 

3.zapobieganie chorobom

poprzez kontrolowanie

cznników ryzyka

1)Bilans zdrowia wykonany przez pielęgniarkę szkolną

2) Niesamowity świat higieny jamy ustnej - ogólnopolski program edukacji stomatologicznej . Celem programu jest pomoc w kształceniu u dzieci pozytywnych nawyków dbania o higienę jamy ustnej, które będą towarzyszyć im już przez całe życie.

3) Realizacja tematów dotyczących higieny w związku z pandemią.

4) Pomoc w organizacji na terenie szkoły akcji ,,Zadbaj o kręgosłup swojego dziecka „ organizator : Zespół Opieki Zdrowotnej w  Bolesławcu
5) Realizacja programu promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego w SP1

6) ,,Bezpieczny i radosny uczeń „- zajęcia na basenie kl.1 i 2

7) Bezpieczeństwo przeciwpożarowe – spotkanie ze strażakiem klas 6 i 5
8) Prowadzenie działań profilaktycznych  z zakresu  przeciwdziałania uzależnieniom  i narkomanii :
9) Realizacja ogólnopolskiej kampanii ,,Zachowa  trzeźwy umysł
10) Realizacja ,,Programu Domowych Detektywów - Jaś i Małgosia na tropie w kl.4a, 5e program, który ma na celu  opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci oraz ograniczanie problemów związanych z piciem alkoholu poprzez wzmacnianie rodzinnych, indywidualnych i rówieśniczych czynników chroniących.
11) ,,Zdobądź Everest „  program został stworzony na  gruncie rozwoju kompetencji interpersonalnych, zakłada rozwój: inteligencji emocjonalnej, komunikacji, asertywności, odporności na wpływy, umiejętność pracy w grupie, budowanie relacji rówieśniczych, poczucia własnej wartości i  samooceny. Warsztaty przeprowadzono dla uczniów klas siódmych.

Odbyły się spotkania  z rodzicami i nauczycielami.

12) Organizacja spotkania z rodzicami kl.8 pod hasłem:

,,Halo! Tu  fonoholizm” : wykład na temat problematyki e-uzależnień.
13) Kampanii edukacyjno - informacyjnej na temat czerniaka w kl. 7 i 8 Znamię! Znam je?

14) „Bieg po zdrowie” - program antytytoniowej edukacji zdrowotnej. Celem  jest opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród

dzieci i młodzieży, pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

15) Akademia Dojrzewania  Lactacyd - udział w ogólnopolskim programie profilaktyki zdrowotnej dla dziewcząt. Ta inicjatywa edukacyjna pozwoliła  nastolatkom lepiej sobie radzić z problemami związanymi z dorastaniem i dojrzewaniem.

Pielęgniarka, wychowawcy klas 1

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

 

pedagog,psycholog

wychowawcy klas

 

Ed. wczesnoszkolna

 

pedagog,

 

 

wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.Fabin

 

 

 

M.Fabin

 

HIGIENA OSOBISTA ORAZ NAUKI I PRACY

 

 

1. Dążenie do uzyskania jak najlepszego samopoczucia i zdrowia osiągalnego dla człowieka w najkorzystniejszych dla niego warunkach

2.Utrzymanie i wzmocnienie zdrowia oraz rozwijanie pełnej sprawności i aktywności fizycznej, psychicznej i umysłowej organizmu człowieka w każdym wieku

1) Prelekcje : prezentacja multimedialna nt. przestrzegania zasad higieny osobistej oraz jakie konsekwencje wiążą się z jej brakiem

 

2) Spotkania z pielęgniarką w klasach młodszych.

 

3) Zdrowy uśmiech: fluoryzacja zębów

 

4) Aktywne strefy w szkole, stworzenie miejsc w szkole gdzie uczniowie spędzają czas bez telefonów w ręce, czynny odpoczynek tj.  kącik gier planszowych, kącik do odrabiania lekcji, kącik aktywności fizycznej

 

5) Warsztaty apteczne : tworzenia mydełek i soli do kąpieli klasa 2

wszyscy nauczyciel

 

 

pielęgniarka

 

 

zespół ds. promocji zdrowia

 

 

 

M. Czyżewska

Data dodania: 2020-08-28 15:58:22
Data edycji: 2020-08-28 16:23:22
Ilość wyświetleń: 635

Konkursy

Aktualne konkursy szkolne i pozaszkolne
Więcej informacji

Informacje

Wsparcie, porady, przydatne informacje
Więcej informacji

Kalendarz

Współpracujemy

Kształcić duszę cnotami, umysł naukami, a ciało sportem.

Janusz Kusociński
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej