ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W BOLESŁAWCU NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

SZKOŁA 6.0

SZKOŁA 6.0

Od listopada nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Szkoła 6.0”, który umożliwia współpracę pomiędzy placówkami polskimi i polonijnymi w celu wzajemnego rozwoju oraz podnoszenia jakości nauczania. Projekt jest również okazją do poszerzania wiadomości o Polsce, jej języku, kulturze i historii poza granicami kraju, a także popularyzowania wiedzy o historii i dorobku Polonii i Polaków żyjących za granicą.

 

Nazwa „Szkoła 6.0” nawiązuje do najwyższej oceny stosowanej w polskiej szkole oraz do szacunkowej liczby Polaków w kraju i za granicą, obliczaną na 60 milionów. Jest symbolicznym podkreśleniem wagi jakości w nauczaniu oraz roli, jaką placówki oświatowe odgrywają w procesie podtrzymywania polskości.

 

W grudniu rozpoczęliśmy współpracę z Gimnazjum im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole na Litwie. Bardzo się cieszymy i liczymy na korzystną dla obu stron wymianę doświadczeń i pomysłów oraz realizację wspólnych projektów i przedsięwzięć.