Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Wspólnie Wiemy Więcej www Bolesławiec

Wspólnie Wiemy Więcej www Bolesławiec

Miasto Bolesławiec realizuje projekt: „Wspólnie Wiemy Więcej www Bolesławiec” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Wartość projektu 1 311 925,63 Dofinansowanie Wkład UE 1 115 136,72

 

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy (rozumianych również jako umiejętność komunikowania się w j. polskim) oraz zwiększenie szans edukacyjnych i zniwelowanie deficytów u uczniów zobowiązanych do kontynuowania obowiązku szkolnego, którzy przybyli z Ukrainy do Polski w wyniku emigracji z terenów objętych działaniami wojennymi. Projekt realizowany jest w okresie: 01.03.2023 r.- 30.11.2023 r. i jest skierowany do uczniów wszystkich pięciu  szkół podstawowych, którzy przybyli legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. oraz do uczniów polskich w tych szkołach jak również do nauczycieli tychże szkół.  Wsparcie zostanie udzielone w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024.  Udział w Projekcie jest bezpłatny - koszty związane z realizacją form wsparcia współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Oferowane formy wsparcia

 

Szkoła podstawowa nr 1:

 • Zadanie 1 - Zajęcia o charakterze integracyjnym – basen,
 • Zadanie 2 - Zajęcia o charakterze integracyjnym - warsztaty ceramiczne,
 • Zadanie 3 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów teatralnych,
 • Zadanie 4 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów plastycznych,
 • Zadanie 5 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów muzycznych,
 • Zadanie 6 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów filmowych,
 • Zadanie 7 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów robotyki i druku 3D,
 • Zadanie 8 - Wyjazd integracyjny w formie tzw. „zielonej szkoły” dla I - III (5 dni),
 • Zadanie 9 - Wyjazd integracyjny w formie tzw. „zielonej szkoły” dla IV - VIII (7 dni),
 • Zadanie 10 - Pozaszkolne zajęcia o charakterze integracyjnym - jednodniowa wycieczka do Wrocławia - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Bolesławcu

Szkoła podstawowa nr 2:

 • Zadanie 1 - Zajęcia o charakterze integracyjnym – basen,
 • Zadanie 2 - Zajęcia o charakterze integracyjnym - warsztaty ceramiczne,
 • Zadanie 3 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów teatralnych,
 • Zadanie 4 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów plastycznych,
 • Zadanie 5 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów muzycznych,
 • Zadanie 6 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów filmowych,
 • Zadanie 7 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów robotyki i druku 3D,
 • Zadanie 8 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów krawieckich
 • Zadanie 9 - Wyjazd integracyjny w formie tzw. „zielonej szkoły” dla I - III (5 dni),
 • Zadanie 10 - Wyjazd integracyjny w formie tzw. „zielonej szkoły” dla IV - VIII (7 dni),
 • Zadanie 11 - Pozaszkolne zajęcia o charakterze integracyjnym - jednodniowa wycieczka do Wrocławia - Szkoła Podstawowa nr 2 w Bolesławcu

Szkoła podstawowa nr 3:

 • Zadanie 1 - Zajęcia o charakterze integracyjnym – basen,
 • Zadanie 2 - Zajęcia o charakterze integracyjnym - warsztaty ceramiczne,
 • Zadanie 3 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów teatralnych,
 • Zadanie 4 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów plastycznych,
 • Zadanie 5 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów muzycznych,
 • Zadanie 7 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów robotyki i druku 3D,
 • Zadanie 8 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów krawieckich
 • Zadanie 9 - Wyjazd integracyjny w formie tzw. „zielonej szkoły” dla I - III (5 dni),
 • Zadanie 10 - Wyjazd integracyjny w formie tzw. „zielonej szkoły” dla IV - VIII (7 dni),
 • Zadanie 11 - Pozaszkolne zajęcia o charakterze integracyjnym - jednodniowa wycieczka do Wrocławia - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu

Szkoła podstawowa nr 4:

 • Zadanie 1 - Zajęcia o charakterze integracyjnym – basen,
 • Zadanie 2 - Zajęcia o charakterze integracyjnym - warsztaty ceramiczne,
 • Zadanie 3 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów teatralnych,
 • Zadanie 4 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów plastycznych,
 • Zadanie 5 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów muzycznych,
 • Zadanie 6 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów filmowych,
 • Zadanie 7 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów robotyki i druku 3D,
 • Zadanie 8 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów krawieckich
 • Zadanie 9 - Wyjazd integracyjny w formie tzw. „zielonej szkoły” dla kl. I - III (5 dni),
 • Zadanie 10 - Wyjazd integracyjny w formie tzw. „zielonej szkoły” dla kl. IV - VIII (7 dni),
 • Zadanie 11 - Pozaszkolne zajęcia o charakterze integracyjnym - jednodniowa wycieczka do Wrocławia - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu

 Szkoła podstawowa nr 5:

 • Zadanie 1 - Zajęcia o charakterze integracyjnym – basen,
 • Zadanie 2 - Zajęcia o charakterze integracyjnym - warsztaty ceramiczne,
 • Zadanie 3 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów teatralnych,
 • Zadanie 4 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów plastycznych,
 • Zadanie 5 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów muzycznych,
 • Zadanie 6 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów filmowych,
 • Zadanie 7 - Zajęcia z zakresu j. polskiego w formie integrujących warsztatów robotyki i druku 3D,
 • Zadanie 8 - Wyjazd integracyjny w formie tzw. „zielonej szkoły” dla kl. I - III (5 dni),
 • Zadanie 9 - Wyjazd integracyjny w formie tzw. „zielonej szkoły” dla kl. IV - VIII (7 dni),
 • Zadanie 10 - Pozaszkolne zajęcia o charakterze integracyjnym - jednodniowa wycieczka do Wrocławia - Szkoła Podstawowa nr 5 im. Aleksandra Janowskiego w Bolesławcu

Nauczyciele szkół podstawowych:

 • Zadanie 1 – Szkolenie celem którego będzie zdobycie i/lub doskonalenie wiedzy na temat tworzenia się depresji i niskiej samooceny, poznanie metod pracy z osobą w depresji, z niską samooceną, z uczniami doświadczającymi traumy, rozwijanie szacunku dla osób z problemami natury psychicznej. Szkolenie umożliwi dostarczenie wielu informacji i praktycznych wskazówek dotyczących organizacji procesu dydaktyczno - wychowawczego z dziećmi prezentującymi zachowania będące efektem doznanej traumy związanej z działaniami wojennymi na terenie ich ojczyzny.
 • Zadanie 2 – Szkolenie, celem którego będzie praca w sytuacjach konfliktowych, jakie zdarzają się na co dzień między młodymi ludźmi. Szkolenie pozwoli tym samym uzyskać nauczycielom odpowiedź na pytania takie jak: Jak efektywnie zarządzać konfliktem w klasie w sytuacji różnic kulturowych. Planowane do nabycia umiejętności to rozwijanie u uczniów umiejętności dojrzałego wyrażania emocji z uwzględnieniem doświadczeń imigracyjnych, prowadzenie praktycznych mediacji w sytuacji konfliktu w klasie, wsparcie uczniów w budowaniu samodzielności i sprawczości w sytuacjach kryzysowych.

Zadania dla wszystkich uczniów:

 • Na zakończenie projektu planowany jest spektakl, który stanowić będzie podsumowanie warsztatów teatralnych organizowanych w ramach projektu. Uczniowie zarówno z Ukrainy, jak i Polski zyskają możliwość ukazania innym uczniom swoich zdolności artystycznych, zaprezentowania wspólnie wymyślonego widowiska. W odniesieniu do wszystkich uczniów (zarówno wcielających się w rolę aktorów i aktorek, jak i widowni), jako cele uczestnictwa w spektaklu należy wskazać: podniesienie kompetencji kulturalnych w zakresie odbioru sztuki i kulturalnego zachowania podczas występu, umożliwienie kontaktu ze sztuką, nauka szacunku i tolerancji do innych osób (uszanowanie tego, że inni uczniowie poświęcili czas i przełamali swoją tremę, aby przygotować wystąpienie), uwrażliwienie na piękno, wzbogacenie słownictwa języka polskiego. W kosztach zadania uwzględniono koszt wynajmu sali na potrzeby organizacji spektaklu, jak i koszt obsługi technicznej (nagłośnienie, oświetlenie) oraz materiały scenograficzne.

Źródło informacji - strona Urzędu Miasta Bolesławiec

Data dodania: 2023-04-05 11:03:00
Data edycji: 2023-04-16 13:19:10
Ilość wyświetleń: 204

Konkursy

Aktualne konkursy szkolne i pozaszkolne
Więcej informacji

Informacje

Wsparcie, porady, przydatne informacje
Więcej informacji

Kalendarz

Współpracujemy

Kształcić duszę cnotami, umysł naukami, a ciało sportem.

Janusz Kusociński
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej