REKRUTACJA DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Egzamin ósmoklasisty

Terminy, wytyczne i zasady przeprowadzania egzaminów w 2021 r. - szczegółowe informacje

 

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty w 2021 r.

 

                                                TERMINY EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

W TERMINIE GŁÓWNYM                                                                 W TERMINIE DODATKOWYM

 

j.polski 25 maja 2021 r. godz. 9.00                                               j.polski 16 czerwca 2021 r. godz.9.00 

matematyka 26 maja 2021r. godz. 9.00                                     matematyka 17 czerwca 2021 r. godz. 9.00 

język obcy nowożytny 27 maja 2021 r. godz. 9.00               język obcy nowożytny 18 czerwca 2021 r. godz. 9.00 

 

 

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.

 

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

 

 

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  1. języka polskiego
  2. matematyki
  3. języka obcego nowożytnego.

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  1. języka polskiego
  2. matematyki
  3. języka obcego nowożytnego
  4. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

 

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

 

Egzamin odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

 

Data dodania: 2019-03-03 18:57:51
Data edycji: 2021-02-03 17:52:13
Ilość wyświetleń: 920

Konkursy

Aktualne konkursy szkolne i pozaszkolne
Więcej informacji

PORADY

Wsparcie, porady, przydatne informacje
Więcej informacji

Kalendarz

Współpracujemy

Kształcić duszę cnotami, umysł naukami, a ciało sportem.

Janusz Kusociński
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Facebook