Czcionka:

A+A-

Kontrast:

POMOC PSYCHOLOGICZNA

Bezpłatna pomoc psychologiczna i psychiatryczna dla dorosłych i dzieci na telefon w Bolesławcu

 

W stanie epidemii osoby znajdujące się w sytuacjach kryzysowych (uzależnień, przemocy w rodzinie) mają możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy w zmienionej formie tj. :

 1. W Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym ds. Uzależnień oraz Przeciwdziałania Narkomanii (Prowadzony przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu Al. Tysiąclecia 32 D/3 w Bolesławcu),

  Terapeuta uzależnień udziela porady na telefon dla osób uzależnionych i ich rodzin,
  •  codziennie w godz. 8:00 – 20:00, w tym: w poniedziałki i piątki w godz. 15:30 do 20:30 porady telefoniczne dla osób umówionych na rozmowę telefoniczną.
   Nr telefonu: 501 661 140 
   W przypadkach koniecznych, po telefonicznym rozpoznaniu problemu – może być umówione spotkanie w Punkcie.
 2. W Punkcie Wsparcia Rodzin (PCK – Odział Rejonowy w Bolesławcu)
  • poradnictwo prawne i psychologiczne dla osób doznających przemocy w rodzinie,
   Porady prawne udzielane są wyłącznie na miejscu, w Punkcie przy ul A. Mickiewicza 7 w Bolesławcu, 
   - w każdą środę tygodnia w godz. 13:00 – 15:00, po telefonicznym uzgodnieniu spotkania na nr tel.:75 735 25 22, w godz. 8:00 – 15:00.

   - porady psychologiczne udzielane są wyłącznie na telefon, po telefonicznym uzgodnieniu spotkania na nr tel.: 75 735 25 22, w godz. 8:00 – 15:00.
 3. W Ośrodku do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy (w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu, ul. Cicha 7),
  • porady psychologiczne, wyłącznie na telefon, dla osób z problemem uzależnień oraz znajdujących się w sytuacjach przemocy w rodzinie,
  • porady psychologiczne, na telefon, dla osób w sytuacjach przemocy (fizycznej, psychicznej, seksualnej),
   - codziennie w godz. 14:00 – 16:00.
   - nr telefonu: 601 921 449
  • porady psychologiczne, na telefon, dla osób w rodzinach z problemem alkoholowym (w tym: wsparcie rodziców mających trudności wychowawcze z dziećmi),
   - poniedziałki i piątki w godz. 13:00 – 15:00.
   - nr telefonu: 607 872 517

   Powyższe działania są finansowane z budżetu miasta Bolesławiec - w roku 2020
 4. W Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ (Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, Al. Tysiącleci 30),
  • Terapeuta uzależnień udziela porad, wyłącznie na telefon, dla osób uzależnionych i ich rodzin, od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 15:00. Nr telefonu: 571 306 336
 5. W powiecie bolesławickim funkcjonuje też telefon zaufania dla osób w kryzysie, w tym dla  osób doświadczających przemocy domowej pod nr:  576 022 033  - czynny w czwartki w godz. 15:00 - 18:00 (koszty rozmowy telefonicznej naliczane są  według stawek operatora, z którego usług korzysta osoba dzwoniąca). Telefon funkcjonuje w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który znajduje się w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W Bolesławcu.

  Przypominamy także o  Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, które m.in.  prowadzi bezpłatny, całodobowy telefon dla osób doznających przemocy domowej i dla świadków przemocy pod nr: 800 12 00 02 . Działa także poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info. W poniedziałki  w godz. 13:00 - 15:00 można także skonsultować się z psychologiem korzystając z komunikatora Skype (pogotowie.nibieska.linia).


Informacji o formach bezpłatnej, na telefon, pomocy dla osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, realizowanej na terenie Miasta Bolesławiec, jak również przez inne instytucje na terenie Polski udziela telefonicznie: Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- od poniedziałku do czwartku, w godz. 7:00 – 14:00; w piątki, w godz. 7:00 – 13:00.

 

NFZ: Całodobowe wsparcie psychologiczne w ramach Telefonicznej Informacji Pacjenta

 

Informacja o utworzeniu i działalności Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.

 

Telefony zaufania

 

 

Data dodania: 2020-05-10 08:22:07
Data edycji: 2020-07-03 08:24:47
Ilość wyświetleń: 111

Konkursy

Aktualne konkursy szkolne i pozaszkolne
Więcej informacji

PORADY

Wsparcie, porady, przydatne informacje
Więcej informacji

Kalendarz

Współpracujemy

Kształcić duszę cnotami, umysł naukami, a ciało sportem.

Janusz Kusociński
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook