Czcionka:

A+A-

Kontrast:

PROCEDURY, DEKLARACJE OBOWIĄZUJĄCE W SP1

Kalendarz zmian w szkołach w kolejnych tygodniach – do wakacji

oraz

PROCEDURY obowiązyjące w Szkole Podstawowej nr 1 w Bolesławcu

 

MEN zdecydowało przedłużeniu terminu ograniczonego funkcjonowania szkół do 26 czerwca br.


Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej. 

 

Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością. 

 

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować w miarę możliwości szkoły.

Wytyczne GIS, MZ i MEN

 

PROCEDURY obowiązyjące w Szkole Podstawowej nr 1 w Bolesławcu

 

  1. PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWEPIDEMICZNEGO obowiązująca w klasach edukacji wczesnoszkolnej, podczas zajęć specjalistycznych oraz konsultacji w Szkole Podstawowej nr 1 w Bolesławcu.

  2. PROCEDURA POSTĘPOWANIA na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID – 19 u pracowników i uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Bolesławcu.

  3. Deklaracja o uczęszczaniu dziecka na ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE lub KONSULTACJE INDYWIDUALNE / GRUPOWE w Szkole Podstawowej nr 1 w Bolesławcu w okresie epidemii koronawirusa COVID- 19.
Data dodania: 2020-06-07 08:14:33
Data edycji: 2020-07-03 08:20:04
Ilość wyświetleń: 104

Konkursy

Aktualne konkursy szkolne i pozaszkolne
Więcej informacji

PORADY

Wsparcie, porady, przydatne informacje
Więcej informacji

Kalendarz

Współpracujemy

Kształcić duszę cnotami, umysł naukami, a ciało sportem.

Janusz Kusociński
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook